I’m a friday-night bicyclist

ไม่เกี่ยวกันหรอก แต่ปกซีดีนี้มันถูกใจ โน่ซื้อมาจากคลองถมนานแล้ว ยังไม่ได้ฟังเลย
ride friday
ขอบคุณรูปปกซีดีจาก CoverShare โดย @poakpong

ช่วงนี้ว่างเว้นจากการปั่นประจำคืนวันศุกร์ไปหลายสัปดาห์เพราะฝนตกตลอดเลย ฝนหยุดแล้วคงได้กลับมาปั่นกันอีก

ปล.ชื่อเอ็นทรี่มาจากฉายาที่น้อง @mameou ตั้งให้ ชอบครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *