21 ธันวาคม ในอดีต

  • พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) – หลังจากรัฐบาลไทยยินยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยได้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ 2484 ได้มีพิธีลงนามในสัญญาร่วมวงศ์ไพบูลย์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) – ซามูเอล แอล. แจ็กสัน นักแสดงชาวอเมริกัน ลืมตาดูโลกเป็นวันแรก
  • พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) – ชาลส์ เดอ โกล ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐที่ 5 แห่งฝรั่งเศส
  • และที่สำคัญที่สุด

  • พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) – www.rerngrit.com เปิดทำการอย่างเงียบๆ เป็นวันแรก

ที่มานิตยสารสารคดี, วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี

One thought on “21 ธันวาคม ในอดีต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *